Avís Legal

Informació General

El titular del lloc web https://www.prevengraf.com és Prevengraf SL, amb NIF B61973467 i domicili a Carretera de Montcada, 450, 08223, Terrassa, (Barcelona). L'entitat es troba inscrita al Registre Mercantil amb les següents dades d'inscripció: RM Barcelona, ??Tom 31.698 Foli 28 Full B-198.723.

Amb ànim de que l'ús del lloc web s'ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, Prevengraf SL informa a l'usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre el present Avís Legal o qualsevol altre document informatiu del lloc web serà rebuda i solucionada contactant amb Prevengraf SL a través de l'adreça de correu electrònica: info@prevengraf.com

  • Col·legi Professional al qual pertany: Servei de Prevenció de Riscos Laborals
  • Títol acadèmic oficial o professional: SP-023-B
  • Estat de la UE on es va expedir el títol: Espanya
  • Normes professionals que regulen la professió: Normativa de Seguretat i Salut en Riscos Laborals


 Propietat Intel·lectual

Tots els continguts que es mostren en el present lloc web, i en especial dissenys, textos, imatges, logos, icones, noms comercials, marques o qualsevol altra informació susceptible d'utilització industrial i / o comercial estan protegits pels corresponents drets d'autor, no permetent la seva reproducció, transmissió o registre d'informació excepte autorització prèvia del titular, Prevengraf SL. No obstant això l'usuari podrà utilitzar informació facilitada per gestionar la seva comanda i les dades de contacte corresponents.

Enllaços

Prevengraf SL no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços cap a altres llocs o pàgines web que, si s'escau, es puguin incloure, ja que no té cap tipus de control sobre els mateixos, de manera que l'usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d'ús que regeixin en els mateixos.