Els nostres serveis


GESTIÓ PRL INTEGRAL PER A EMPRESES

Contracta'ns per cobrir totes les necessitats preventives de la teva empresa. Com? Així de senzill: Realitzarem visites a les teves instal·lacions, avaluarem el local i tots els llocs de treball i emetrem un informe tècnic amb els aspectes a solucionar o a millorar (sempre basant-nos en la normativa actual de PRL). T'ajudarem a planificar les activitats preventives a dur a terme i realitzem seguiment periòdic per controlar la seva correcta execució. No tindràs sorpreses amb el preu, els següents informes específics estan inclosos: Soroll, Il·luminació, Manipulació de Càrregues, Postures Forçades, Adaptació al RD 1215/97, Pantalles de Visualització de Dades. Realitzarem la Informació i Formació dels teus treballadors que marca la Llei PRL en les instal·lacions de la teva empresa i en els horaris que més et convingui. En cas d'Accident de Treball, elaborarem l'informe d'investigació que és necessari guardar a la disposició de l'autoritat laboral.


SOLUCIÓ PREVENTIVA PER AUTÒNOMS

El treballador autònom necessita optimitzar al màxim el seu temps i no pot permetre's estar sense treballar per la falta d'algun document preventiu. A més, ha de complir amb el RD 171/2004 de Coordinació d'Activitats Empresarials i amb l'Estatut del Treball Autònom (Llei 20/2007). Si ets Autònom sense treballadors ni local, podràs beneficiar-te d'uns preus competitius i una gestió documental àgil i personalitzada amb el nostre CONTRACTE d'AUTÒNOM. Aquest servei, que té un preu de 195eur/any (més IVA) inclou les següents activitats preventives, que realitzarem en una sola visita a les nostres instal·lacions:

 • Contracte anual amb Servei de Prevenció Aliè
 • Reconeixement mèdic
 • Avaluació de Riscos específica de les tasques a realitzar
 • Assessorament en la Planificació de l'activitat preventiva
 • Informació dels riscos del lloc de treball (Art. 18 LPRL)
 • Formació específica del lloc de treball (Art. 19 LPRL)
 • Assessorament tècnic / mèdic

VIGILÀNCIA DE LA SALUT

Realitzem reconeixements mèdics laborals a tots els treballadors de les empreses clients que ens donen el seu consentiment. El reconeixement, que és realitzat al nostre centre mèdic propi per Doctora Especialista en Medicina del Treball, centra el seu contingut en el protocol establert pel Ministeri de Sanitat, i pot incloure altres proves complementàries si així ho determina l'equip mèdic. Empreses de més de 20 treballadors, tenen a la seva disposició la nostra Unitat Mòbil per a la realització dels reconeixements "in company". Efectuem seguiment de Malalties Professionals i som pioners en la detecció de casos de Lipoatròfia Semicircular.
Realitzem revisions mèdiques radiològiques segons el protocol de vigilància sanitària de la Comissió de Salut Pública.
Centres Mèdics on realitzar revisions: Terrassa (C/Finisterre, 7) i Barcelona (C/Provença, 281).


FORMACIÓ ESPECÍFICA SEGONS LES NECESSITATS DE CADA EMPRESA

L'activitat de cada empresa pot fer necessària la formació específica dels seus treballadors en certes activitats. Prevengraf t'ofereix cursos personalitzats i ajustats a les teves necessitats. Quina formació necessites?

 • Primers Auxilis: Inclou pràctiques de Reanimació Cardio Pulmonar amb maniquí d'entrenament
 • Emergències: Evacuació, Equip de Primera Intervenció, etc.
 • Treballs en alçada
 • Treballs elèctrics
 • Seguretat en la conducció de carretons elevadors
 • Seguretat en la utilització de PEMP's (Plataformes Elevadores de Moviment de Persones)
 • Utilització d'Equips de Protecció Individual (EPI)
 • Manipulació segura de Productes químics
 • Treballs en espais confinats

FORMACIÓ FUNDACIÓ LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ

Des de l'any 2009 som entitat homologada per la Fundació Laboral de la Construcció (Número de registre: 1504090576), per a la impartició de formacions establertes en els convenis col·lectius de la Construcció, del Metall i del Vidre-Retolació. En aquests anys, moltes de les nostres empreses han cobert aquesta obligació formativa dels seus treballadors amb cursos adaptats a la seva disponibilitat horària i bonificats per la Fundació Tripartita. La formació impartida i la titulació facilitada als assistents, compleix amb els requisits establerts per la FLC i amb ella els treballadors poden tramitar la TPC (Targeta Professional de la Construcció). Si necessites una formació oficial de 60h, 20h, 10h o 6h podem donar-te resposta amb els nostres cursos planificats. Informa't sense compromís!


ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN CAS D'INSPECCIÓ DE TREBALL O JUDICIS

 Els tècnics de Prevengraf, S.L. assessoraran la teva empresa en cas de requeriments o diligències realitzades per l'Administració, ajudant-te en l'elaboració de la documentació a presentar en les possibles citacions. Així mateix, ens oferim per acompanyar al client a les dependències d'Inspecció de Treball per a presentar i secundar tècnicament el treball realitzat. En cas que l'empresa estigui immersa en un procés judicial relacionat amb prevenció de riscos laborals, quedem a disposició del client per assistir a les citacions judicials que siguin necessàries i ratificar els informes realitzats. Aquestes activitats es realitzen sense cost addicional.


MESURAMENTS HIGIÈNICS

 Quan a l'empresa es treballa amb productes químics que puguin afectar la salut dels treballadors, cal quantificar el contingut del contaminant present mitjançant mesuraments higiènics. A més, depenent de l'activitat de l'empresa, pot ser necessària la valoració de riscos físics, com Vibracions o Radiacions amb l'objectiu de valorar el risc al qual poden estar exposats els treballadors. A Prevengraf comptem amb els equips de mesurament necessaris i amb Tècnics especialistes en Higiene Industrial que podran donar solució a aquests riscos higiènics. Demana pressupost sense compromís!


ESTUDIS PSICOSOCIALS

Les condicions laborals relacionades amb l'organització del treball i el seu entorn, poden afectar el desenvolupament de la tasca i la salut del treballador. Uns factors psicosocials nocius a l'empresa, perjudiquen greument el progrés de la companyia. En aquests casos, cal buscar l'origen dels riscos i aplicar mesures correctores. Prevengraf posa al teu abast un equip de Tècnics especialistes en Psicosociologia que implantaran a la teva empresa mètodes de valoració psicosocial de reconegut prestigi: ISTAS, PSQCAT (procedents del INSL de Dinamarca). Ens encarreguem del procés d'instauració a l'empresa, formant part del Grup de Treball i realitzant el seguiment necessari. Si vols més informació, posa't en contacte amb nosaltres.


ASSESSORAMENT TÈCNIC - MÈDIC

Oferim a tots els nostres clients assessorament tècnic i mèdic constant. La nostra experiència en el camp de la gestió preventiva, ens ha ajudat a solucionar, de manera personalitzada, les incidències de les empreses que confien en la nostra feina i la nostra dedicació. Si necessites qualsevol tipus d'informe tècnic, mèdic o qualsevol informació preventiva, pots comptar amb nosaltres:

 • Consulta sobre Coordinació d'Activitats Empresarials
 • Assessorament per a la Inscripció al REA
 • Informació sobre la Llei de subcontractació en el Sector de la Construcció
 • Requisits per poder treballar de Contractista
 • Elaboració de Plans de Seguretat i Salut
 • Realització de professiogrames
 • Obligació de reconeixements mèdics segons Convenis Col·lectius
 • Treballs amb amiant